تاتر : قرمز + یک عالمه سفید

نوسنده  : ماریا شاهی

کارگردان : بهنام هجتی

آهنگساز : پویان خردمند

Perlude - Pouyan Kheradmand
00:00 / 00:00

سنتور و تار: پویان خردمند

وینچنزو گراناتو :گیتار پ تامپره

بهارک عبدلی فرد : آواز 

جوادنمکی : آواز

Intro - Pouyan Kheradmand and Vincenzo Granato
00:00 / 00:00

فیلم : یک . د.و .سه ...پنج

کارگردان : محمد معیری

آهنگسار: کارن همایونفر

رباب : پویان خردمند

yek do se - Pouyan kheradmand
00:00 / 00:00

 فیلم : سینا.

کارگردانان :فرهاد بازیان و سینا انصاری اشلاقی

آهنگساز (Various Composer) :

پویان خردمند

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

تاتر : از تاریکی

نویسنده : محمد یعقوبی

کارگردانی : بهنام حجتی

آهنگساز :پویان خردمند

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Unchained Painting Rock band :   Welcome

آهگساز : والا جیهانی

تنظیم : پویان خردمند - والا جیهانی

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00